صفحه آرشیو

صلح امام حسن علیه السلام

صلح امام حسن علیه السلام

صلح امام حسن علیه السلام ویژه نامه صلح امام حسن علیه السلام چکیده: سخن از کار بزرگی است که امام حسن علیه السلام پیشوای دوم شیعیان، برای ادامه حیات دین اسلام و تشیع -که منهاج امیر مؤمنان علیه السلام است-انجام داده است. نگاه…