صفحه آرشیو

صلوات بر آل محمد

اشکال در صلوات بر آل محمد و جواب آن

اشکال در صلوات بر آل محمد و جواب آن داعی: جامعه شیعه هرگز عملی بر خلاف نص ننموده و نمی‌نمایند، منتها در قرون ماضیه اعادی آنها از خوارج و نواصب و اموی‌ها و اتباع آنها بهانه جویی‌ها نموده و برای آنکه شیعیان را اهل بدعت معرفی نمایند، دلایل…