صفحه آرشیو

ضرورت تفسیر در آیینه قرآن

ضرورت تفسیر در آیینه قرآن

ضرورت تفسیر در آیینه قرآن قرآن، مجموعه ی سوره ها و آیاتی است که از سوی خدا برای هدایت مسلمانان، چه معاصران پیغمبر و چه پس از آن، تا رستاخیز، نازل شده است. این کتاب، خاتم کتاب های آسمانی است. تصور این که قرآن را خداوند فقط برای…