صفحه آرشیو

طالبان

جنایات جدید طالبان در ولایت شیعه نشین دایکندی

جنایات جدید طالبان در ولایت شیعه نشین دایکندی منابع محلی در ولایت شیعه نشین دایکندی می‌گویند، طالبان در شهرستان پاتوی این ولایت، خانه‌ها و خرمن‌های کشاورزی مردم را به آتش کشیدند.  غیرت علی جواهری؛ عضو شورای ولایتی دایکندی می گوید که…

جریان تکفیرى طالبان در افغانستان و جنایت‏هاى آنان‏

جریان تکفیرى طالبان در افغانستان و جنایت‏هاى آنان‏ عبدالمؤمن امینى* چکیده‏ با بررسى تفکرات و مبدأ شکل‏گیرى جریان جنبش تکفیرى طالبان دانسته شد که این گروه با اندیشه جزم‏گرایانه و سطحى و دانش ناچیز از شریعت، باورهاى وهابیت را با سنت…