صفحه آرشیو

عارفان مسلمان و شریعت اسلام

عارفان مسلمان و شریعت اسلام

عارفان مسلمان و شریعت اسلام

زمینه هاى تاریخى و فکرى عرفان و تصوف (۴) ۴٫ الهام گیرى و برداشت از تعالیم قرآن و سنتبرداشت ها، تفسیرها و یا تطبیق هاى مختلف نسبت به قرآن و سنت یکى از عوامل رشد مباحث و مجادلات کلامى و در پى آن متمایز شدن فرقه ها از یکدیگر بوده است. درست…