صفحه آرشیو

عارفان مسلمان و شریعت اسلام(3)

عارفان مسلمان و شریعت اسلام(3)

عارفان مسلمان و شریعت اسلام(۳)

زمینه هاى تاریخى و فکرى عرفان و تصوف (۳)درگیرى محدثان و فقیهان با صوفیان، در ابواب مختلف تصوف عملى و نظرى، گستره وسیعى دارد. جمع آورى تمامى موارد این چالش ها و بیان موارد اختلاف و اشتراک صوفیان و متشرعان، اگرچه بایسته و لازم است، اما مى…