صفحه آرشیو

عاشورا.پیامبر.زیارت عاشورا.شیعه شناسی

چه لزومی دارد که تقرب به پیامبر(ص) و ائمه(ع) در زیارت عاشورا در کنار تقرب به خدا قرار گیرد؟

چه لزومی دارد که تقرب به پیامبر(ص) و ائمه(ع) در زیارت عاشورا در کنار تقرب به خدا قرار گیرد؟ پرسش در زیارت عاشورا می‌خوانیم: «انّی اتقرّب الی الله و الی رسوله و الی امیرالمومنین...»؛ می‌دانیم تقرّب به پیشگاه ائمه(ع)، همان تقرّب به خدا…