صفحه آرشیو

عالمان بدکار در روایات

عالمان بدکار در روایات

عالمان بدکار در روایات خلاصه پرسش: امام عسکری(ع) در روایتی، عالمان بدکردار را بدتر از سپاه یزید اعلام می‌کنند. آیا این روایت، صحیح است و مراد از آن چیست؟! پرسش: آیا حدیث فی صفه علماء السوء: «هم أضر على ضعفاء شیعتنا من…