صفحه آرشیو

عالم خلقت

آیا انسان ها همانند امامان معصوم می توانند در عالم خلقت تصرّف کنند؟

آیا انسان ها همانند امامان معصوم (ع) می توانند در عالم خلقت تصرّف کنند؟ پرسش چطور ممکن است که ما بتوانیم همانند ائمه معصومین (ع) در عالم خلقت تصرّفی داشته باشیم؟ پاسخ اجمالی از میان موجودات این عالم، انسان دارای موقعیت و جایگاه ممتازی…