مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: عبدالحسین امینی ترجمه محمد تقی واحدی؛ زیر نظر علی رضا میرزامحمد

ترجمه الغدیر 

ترجمه الغدیر 

ترجمه الغدیر     ترجمه الغدیر مشخصات کتاب: سرشناسه : امینی عبدالحسین ۱۲۸۱ – ۱۳۴۹٫ عنوان قراردادی : الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب

ادامه مطلب »