مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: عبدالحسین امینی

سیمای شیعه در رفتار پیامبر

سیمای شیعه در رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

سیمای شیعه در رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور : سیمای شیعه در رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله پژوهشی در مهرورزی به اهل بیت…/تالیف عبدالحسین امینی ؛ ترجمه ونگارش محمدحسین رحیمیان
مشخصات نشر : قم: روضه العباس، ۱۳۹۰٫
مشخصات ظاهری : ۲۶۳ ص.
شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۶۹۰۹۳
پژوهشی در :مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام در قرآن و روایات شیعه و سنت عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام چرا بر تربت امام حسین علیه السلام
ص: ۱
عناوین اصلی کتاب شامل:
فهرست نگاشته ها؛ همسفر با راد مرد دانش و هدایت؛ بخش یکم : مهرورزی به اهل بیت (علیهم السلام) در قرآن و روایات؛ بخش دوم : شیعه و سنّت عزاداری؛ بخش سوم : چرا سجده بر تربت امام حسین علیه السلام ؟!

ادامه مطلب »