صفحه آرشیو

عبدالله بن زبير

پانزدهم جمادی الثانی

پانزدهم جمادی الثانی ۱- قتل "عبدالله بن زبیر" از مدعیان خلافت در مکه (۷۳ هجری قمری) ۲- مرگ ولید بن عبدالملک اموی (۹۶ هجری قمری) ۳- آغاز خلافت سلیمان بن عبدالملک (۹۶ هجری قمری) ۴- رحلت "فخرالمحققین" محمد بن حسن حلی (۷۷۱ هجری…

هفدهم جمادی الاول

هفدهم جمادی الاول ۱- قتل عبدالله بن زبیر در مکه (۷۳ هجری قمری) ۲- تولد "سیدمحمدعلی شاه عبدالعظیمی" فقیه، نویسنده و عالم مسلمان(۱۲۵۸ هجری قمری) --- ۱- قتل عبدالله بن زبیر در مکه (۷۳ هجری قمری) عبدالله بن…