صفحه آرشیو

عبدالله عزام

مبانى کلامى «القاعده» در تکفیر و کشتار مسلمانان‏

مبانى کلامى «القاعده» در تکفیر و کشتار مسلمانان‏ محمدطاهر رفیعى* چکیده‏ جهان اسلام در چند دهه اخیر، شاهد شکل‏گیرى جریان‏هاى بزرگ و کوچک اسلامى با رویکردهاى گوناگون بوده است، تا جایى که برخى از آنان با رویکرد اعتدالى و روشن‏فکرانه،…

تأثیر تفکر جهادى «عبدالله عزّام» در گسترش خشونت‏هاى «القاعده»

تأثیر تفکر جهادى «عبدالله عزّام» در گسترش خشونت‏هاى «القاعده» محمد طاهر رفیعى* چکیده‏ اعضاى «القاعده» همگى، از مسلمانان اهل سنت‏اند و قرائتى افراطى و متعصبانه از اسلام و گرایش‏هاى افراطى ضدشیعى با رگه‏هاى فکرى وهابى و تفکر افراطى سلفى…