صفحه آرشیو

عدم الزام امام حسین به قیام از دیدگاه شرعی

عدم الزام امام حسین به قیام از دیدگاه شرعی

عدم الزام امام حسین به قیام از دیدگاه شرعی خلاصه پرسش آیا از دیدگاه اندیشمندانی، مانند علامه حلی، قیام امام حسین(ع)، رویکردی کاملاً انتخابی از طرف حضرتشان بوده و ایشان از دیدگاه فقهی و شرعی هیچ الزامی به این قیام…