صفحه آرشیو

عدم سواد خواندن و نوشتن پیامبر و درخواست قلم و کاغذ

عدم سواد خواندن و نوشتن پیامبر و درخواست قلم و کاغذ

عدم سواد خواندن و نوشتن پیامبر و درخواست قلم و کاغذ خلاصه پرسش پیامبر اسلام(ص) که سواد خواندن و نوشتن نداشت؛ چرا هنگام وفاتش قلم و کاغذ می‌خواهد که وصیتی بنویسد؟! پرسش سلام؛ آیا این درست است که پیامبر(ص) بی‌سواد و امی…