صفحه آرشیو

عدم شمول اهل بیت بر همسران پیامبر

عدم شمول اهل بیت بر همسران پیامبر

عدم شمول اهل بیت بر همسران پیامبر چرا کلمه اهل بیت در آیه تطهیر شامل همسران پیامبر نمی شود؟ در پاسخ به این پرسش توجه به نکات ذیل ضروری است: الف) «اهل البیت» در تاریخ حیات پیامبر(صلى الله علیه وآله)، معناى خاصى داشته است و تنها به حضرت…