صفحه آرشیو

عدم مشروعیت خلافت ابوبکر در گرفتن فدک

عدم مشروعیت خلافت ابوبکر در گرفتن فدک

عدم مشروعیت خلافت ابوبکر در گرفتن فدک خلاصه پرسش آیا ابوبکر به دلیل نداشتن مشروعیت خلافت، اجازه گرفتن فدک را از حضرت فاطمه(س) نداشت، یا به فرض داشتن مشروعیت هم این عمل غصب محسوب می‌شود؟ پرسش ابوبکر به دلیل نداشتن…