صفحه آرشیو

عرضه شدن اعمال امت بر پيامبر و امامان علیهم السلام

عرضه شدن اعمال امت بر پیامبر و امامان علیهم السلام

عرضه شدن اعمال امت بر پیامبر و امامان علیهم السلام آیا اعمال امت بر پیامبر و امامان (علیهم السلام) عرضه می‌شود؟ توضیح سؤال: عرضه شدن اعمال امت بر پیامبر(ص) و امامان (ع) چگونه است؟ آیا فقط مربوط به زمان حیات آنان است یا بعد از حیاتشان…