صفحه آرشیو

عرفان، عليه تساهل و اباحه‏گري

عرفان، عليه تساهل و اباحه‏گري

عرفان، علیه تساهل و اباحه‏گری

اشاره: مقاله به تبیین ترفندی می‏پردازد که با ایجاد تقابل مصنوعی میان «عرفان» و «فقه»، از طرفی به تضعیف فقه و قوانین اسلامی و از سوی دیگر به تحریف «عرفان» و سوء تفسیر از آن می‏پردازد و…