صفحه آرشیو

عرفان اسلامي و عرفان التقاطي

عرفان اسلامي و عرفان التقاطي

عرفان اسلامی و عرفان التقاطی

روح عرفان تلاش و کوششی است برای «معرفه الله»ازطریق سیر درون و شهود باطنی،و جلوه های معنوی و روحانی،با استفاده از تهذیب نفس و زهد و پرورش فضائل اخلاقی.انسان همیشه آرزو داشته است غیر از راه استدلال و فلسفه و کلام، راه دیگری به…