صفحه آرشیو

عرفان دراسلام

عرفان دراسلام

عرفان اسلامی (۵) نسخه اى از عارفان

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه نسخه اى از عارفان عاشقى سالک و عارفى الهى مى گوید : زمانى گذرم به یکى از شهرها افتاد طبیبى را دیدم که آثار دانش و آیات بینش از چهره اش ظاهر و در محلّى به معالجت مشغول بود .گروه زیادى از مرد و زن بر…

عرفان اسلامی (۶) از عبودیّت تا ربوبیّت

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه از عبودیّت تا ربوبیّت در بدو امر به نظر مى رسد که تعبیر زننده اى است : از بندگى تا خدایى !! مگر ممکن است بنده اى از مرز بندگى خارج گردد ، و پا در مرز خدایى بگذارد ؟أَیْنَ التُّرابُ وَرَبّ…

عرفان اسلامی (۷) نفس و هفت مرحله ى آن

نفس و هفت مرحله ى آن مسئله ى نفس در مباحث عرفانى از مباحث محورى است ، چرا که در تمام مسائلى که عرفان مطرح مى کند ، تزکیه و تصفیه ى نفس مورد توجّه قرار گرفته است .کسى که نفس سرکش را رام نکرده و غرایز و شهواتش را با برنامه هاى الهى مقیّد…

عرفان اسلامی (۸) عرفان از زبان پیشواى عارفان

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه عرفان از زبان پیشواى عارفان سَأَلَ کُمَیْلُ بْنُ الزِّیاد النَّخَعی عَنْ مَولَى الْعارِفینَ ، سَیِّدِ الْمُوَحِّدینَ أَمیرَالْمُؤْمِنینَ (علیه السلام) : یا عَلِیّ مَا الْحَقیقَهُ ؟ قالَ (علیه…

عرفان اسلامی (۹) خوف و انواع آن

نَجْوَى الْعارِفینَ تَدُورُ عَلى ثَلاثَهِ أُصُول : الخَوْفُ وَالرّجاءُ وَالْحُبُّ . خوف عقیده بیداران راه ، و عاشقان الله بر این است که خوف بر سه نوع است :۱ ـ خوف طبیعى ۲ ـ خوف مذموم ۳ ـ خوف ممدوح . خوف طبیعى خوف طبیعى ، هم چون حالات…

عرفان اسلامی (۱۰) خوف ممدوح

خوف ممدوح خوف ممدوح ، همچون حالات عالى دیگر روانى براى انسان لازم و ضرورى است .بدون این خوف راهى براى ترقى و تعالى وجود ندارد و براى انسانى که از این خوف بى بهره است در پیشگاه قرب حضرت حق جایى نیست .این خوف از عالى ترین ویژه گى هاى موقنین…

عرفان اسلامی (۱۱) خوف از پیش آمدن خطر

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه ۱ ـ خوف از پیش آمدن خطر خوف از پیش آمدن خطر براى جامعه و اعلام آن براى بیدارى مردم ، مخصوص انبیا و اولیا ، ائمه ، حکیمان و بندگان دوراندیش است .این خوف که برخاسته از دلسوزى آنان نسبت به هم نوعان است…

عرفان اسلامی (۱۲) خوف از سوء عاقبت

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه ۲ ـ خوف از سوء عاقبت بیداران راه حق ، بر این عقیده اند که انسان تا آخرین لحظه ى عمر با دو دشمن روبروست : ۱ ـ دشمنان باطنى مانند ریا ، نفاق ، کبر ، نخوت ، غرور ، حسد و غرایز درونى . ۲ ـ دشمنان ظاهرى…

عرفان اسلامی (۱۳) خوف از مقام خدا

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه ۳ ـ خوف از مقام خدا از دورترین ایام حیات ، براى پیشگیرى از وقوع جرم ، جریمه وضع شده ، و همیشه با اعلام جریمه جرم به مردم ، در دل آنان نسبت به ارتکاب جرم ایجاد وحشت شده ، و از این راه براى…

عرفان اسلامی (۱۴) خوف از خدا در دعاها

خوف از خدا در دعاهاى اسلامى حضرت على (علیه السلام) در دعاى کمیل از خداوند بزرگ مى خواهد که ترسش از پروردگار ترس اهل یقین باشد ، ترسى که از ابتداى ظهورش در انسان ، تا دقایق مرگ ، نمى گذارد آدمى به گناه دچار گردد ، در آن دعا عرضه مى دارد…