صفحه آرشیو

عرفان دراسلام

عرفان دراسلام

عرفان اسلامی (۱۵) خوف از عذاب گناهان

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه ۴ ـ خوف از عذاب گناهان انجام گرفته و اینکه این خوف بهترین علّت براى توبه استدر مسئله گناه و نافرمانیها ، باید توجّه داشت از چه وجودى نافرمانى شده ، و نسبت به چه کسى آدمى تخلّف کرده و با چه…

عرفان اسلامی (۱۶) کیفر گناهان در روایات

کیفر گناهان در روایات کیفر عبادت هاى خلاف دستور حقعَنْ أَبی عَبْدِاللهِ قالَ : عَبَدَ اللهُ حِبْرٌ مِن أَحْبارِ بَنی إِسْرائِیلَ حَتّى صارَ مِثْلَ الْخَلالِفَأَوْحَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلى نَبیِّ زَمانِهِ قُلْ لَهُ : وَعِزَّتی وَجَلالی…

عرفان اسلامی (۱۷) کیفر پیروى از طاغوت

فر پیروى از طاغوت و محبّت بیجا به دنیا امام ششم مى فرماید : عیسى بن مریم با یارانش بر قریه اى گذشتند که مردم آن کوچه ها و خانه ها مرده بودند ، فرمود : اینان به سخط الهى دچار شده اند ، اگر به مرگ طبیعى مرده بودند دفن مى شدند ، یاران…

عرفان اسلامی (۱۸) خوف از نقصان در عبادت

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه ۵ ـ خوف از نقصان در عبادت ، یا قلّت آن در برابر عظمت حق این خوف ، یکى از عالى ترین مراحل کمال انسانى ، و از بهترین علل براى حرکت بیشتر ، و به دست آوردن مقام برتر است .با کمک این خوف ، انسان نسبت به…

عرفان اسلامی (۱۹) خوف از کوچکی خود

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه ۶ ـ خوف از کوچکی خود، در برابر عظمت بی نهایت در بی نهایت حضرت حق.انسان از نظر جسم و روح و عقل موجودی است محدود، و برای موجود محدود ادعای عظمت و بزرگی زیبنده نیست، آنان که ادعای بزرگی دارند علتش خود…

عرفان اسلامی (۲۰) علم ریشه ی خوف

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقه فَالْخَوْفُ فَرْعُ العِلْمِ امام ششم (علیه السلام) علم و آگاهى را ریشه خوف مى دانند و این عین واقعیّت و حقیقت است ; زیرا خوف از امور قلبى است و به دست آوردنش اختیارى نیست ، بلکه امرى است قهرى که…

عرفان اسلامی (۲۱) یقین ریشه ی امید

وَالرَّجاءُ فَرْعُ الْیَقینِ دوّمین اصلى که زندگى عارفان بر محور آن مى چرخد ، « امید » است . امید به لطف حق . امید به رحمت دوست . امید به عنایت او . امید به خداوندى که بدون درخواست از او ، انسان را از فیض وجود بهره مند نمود و…