صفحه آرشیو

عرفان یهود

عرفان یهود

عرفان یهودى و مکتب گنوسى

عرفان در آغاز یهودیتدر قرون پس از بازسازى معبد دوم و با پایان یافتن دوره نبوت، یهودیان به تامل در باره ماهیت‏خداوند و ارتباط او با جهان پرداختند . دیدگاه‏هاى آنان در کتب مقدس رسمى و غیررسمى موجود است . در دوران پراکندگى یهود پس از…