آیا عزاداری برای امام حسین(ع)، در زمان امامان(ع) سابقه دارد؟ در اینجا تنها به ذکر نمونه هاى اندکى از آنچه که در تاریخ نقل شده، بسنده مى کنیم: ۱. عزادارى بنى هاشم در ماتم سیدالشهدا؛  از امام صادق(ع) روایت شده است: «پس از حادثه عاشورا هیچ بانویى از بانوان بنى هاشم، سرمه نکشید و خضاب […]