صفحه آرشیو

عزاداري در اهل سنت و وهابيت

عزاداری در اهل سنت و وهابیت

عزاداری در اهل سنت و وهابیت تضاد دیدگاه وهابیت با اهل سنت در اقامه عزای امام حسین (ع) سلفیون و وهابی ها به دنبال اعتقادات فاسد و بی اساس خود ، هر گونه اقامه مصائب و عزاداری و گریه و نوحه سرایی برای اولیاء الهی و حتی اهل بیت ع را از مظاهر…