صفحه آرشیو

عشق در آيينه عرفان امام خميني (ره)

عشق در آيينه عرفان امام خميني (ره)

عشق در آیینه عرفان امام خمینی (ره)

ویکی از ابعاد شخصیت مهم امام(ره) و از اندیشه های تابناک و برجسته اش، اندیشه عرفانی اوست که یقیناً درمدیریت و رهبری آن حضرت تأثیر شایانی داشته، این اندیشه درخشان و نورانی ریشه در شناخت عمیق او ازخداوند متعال داشت. اطاعت مطلق در برابر خداوند…