صفحه آرشیو

عشق در انديشه منصور حلاج

عشق در انديشه منصور حلاج

عشق در اندیشه منصور حلاج

اشاره: نگارنده در مورد زندگی حلاج اطلاع زیادی ندارد ، زوایای زندگی حلاج هنوز هم برای بسیاری ناپیداست. حلاج به معمایی می ماند که هرکسی نظر به برداشت خود ، چیزی در مورد وی می گوید، اما اینکه واقعیت اسرار حلاج چیست؟ پرسشی است که بی پاسخ…