صفحه آرشیو

عصبانیت

عصبانیت

امام على علیه السلام عصبانیت نوعى دیوانگى است زیرا آدم عصبانى پشیمان مى شود و اگر پشیمان نشود دیوانگى اش قطعى و ثابت است. نهج البلاغه : الحکمه ٢۵۵