صفحه آرشیو

عصمت انبیاء

عصمت در آیات قرآنی

عصمت در آیات قرآنی در قرآن کریم، آیات فراوانی بر عصمت دلالت می‌کند، که به برخی از آنها اشاره می‌شود، نکته قابل توجه آن‌که گرچه بحث ما حول محور امام‌شناسی است، اما به تناسب به برخی از آیاتی که بر عصمت فرشتگان و انبیاء الهی دلالت می‌کند…

عصمت انبیاء

عصمت انبیاء نخستین گروه از انسان‌ها که معصومند، پیامبران هستند. وجـوب عـصمت انبیا و پاکى آنها از هرگونه آلودگى یکى از مهم‌ترین مسائل علم کلام است. تمام مسلمانان بر ضرورت عصمت أنبیا از تعمد کذب در ادعای رسالت و تبلیغ وحی تأکید دارند.()…