صفحه آرشیو

عصمت انبیا در مقام عمل

عصمت انبیا در مقام عمل

عصمت انبیا در مقام عمل در ابتدای این قسمت لازم است دو نکته به عنوان مقدمه بیان شود:‌ نکته یکم منظور از عصمت در علم کلام و بحث‌های عقاید، صرف گناه نکردن نیست؛ بلکه چیزی بالاتر از آن است و آن عبارت از ملکه نفسانی و قوه روحانی…