صفحه آرشیو

عصمت پیامبران در اعتقادات

عصمت پیامبران در اعتقادات

عصمت پیامبران در اعتقادات همه فرقه‌های مسلمان، به جز تعداد اندکی از آنان، معتقدند که پیامبران الهی قبل از رسالت، موحّد و خداپرست بوده و اندیشه خود را به شرک نیالوده‌اند() و بر عصمت انبیا(علیهم السلام) در بحث اعتقاد، اتفاق نظر…