عصمت پیامبران در دریافت و ابلاغ وحی   یکی از وظایف انبیا، دریافت وحی از خداوند متعال و رساندن آن به مردم است که بالاترین مرتبه عصمت و قوام نبوت به شمار می‌رود. آیا پیامبران در این وظیفه معصوم‌اند؟ بیشتر متکلمین شیعه و سنی، عصمت انبیا در این مراحل ـ دستِکم در دروغگو نبودن در […]