صفحه آرشیو

عصمت پیامبران در دریافت و ابلاغ وحی

عصمت پیامبران در دریافت و ابلاغ وحی

عصمت پیامبران در دریافت و ابلاغ وحی یکی از وظایف انبیا، دریافت وحی از خداوند متعال و رساندن آن به مردم است که بالاترین مرتبه عصمت و قوام نبوت به شمار می‌رود. آیا پیامبران در این وظیفه معصوم‌اند؟ بیشتر متکلمین شیعه و سنی، عصمت…