عصمت پیامبران (عصمت حضرت ابراهیم –  آیه ۸۲ شعراء )   {وَالَّذِی اَطْمَعُ اَن یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ}. «و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد!» آیات قرآن بیانگر این است که حضرت ابراهیم(علیه السلام) آرزوی آمرزش گناهانش را داشت. این مطلب حاکی از آن است که او مرتکب گناه شده […]