صفحه آرشیو

عصمت پیامبران (عصمت حضرت ابراهیم –  آیه ۸۲ شعراء )

عصمت پیامبران (عصمت حضرت ابراهیم –  آیه ۸۲ شعراء )

عصمت پیامبران (عصمت حضرت ابراهیم - آیه ۸۲ شعراء ) {وَالَّذِی اَطْمَعُ اَن یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ}. «و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد!» آیات قرآن بیانگر این است که حضرت ابراهیم(علیه السلام)…