صفحه آرشیو

عصمت پیامبر اکرم و دیگر پیامبران علیهم السلام

عصمت پیامبر اکرم و دیگر پیامبران علیهم السلام

عصمت پیامبر اکرم و دیگر پیامبران علیهم السلام اخیرا شبکه فارسی و وهابی کلمه نسبت به عصمت پیامبر اکرم و دیگر پیامبران تشکیک میکنند و عصمت حضرات را صرفا در ابلاغ پیام می دانند. خواهشمندم در این زمینه راهنمایی بفرمائید شیعه معتقد است عصمت،…