صفحه آرشیو

عصمت پیامبر (ص) در دریافت و بلاغ وحی (۳)

عصمت پیامبر (ص) در دریافت و بلاغ وحی (۳)

عصمت پیامبر (ص) در دریافت و بلاغ وحی (۳) عصمت پیامبر (ص) در دریافت و بلاغ وحی (۳) (بررسی آیات ۶ و ۷ سوره اعلی) {سَنُقْرِؤُکَ فَلاَ تَنسَی* إِلاَّ مَا شَاء اللهُ إِنَّهُ یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا یَخْفَی}() «ما بزودی (قرآن…