شما ارادتمندان به ساحت مقدس قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام می توانید به سه شیوه از این مکتب جهت ترویج و نشر معارف اسلامی و دفاع علمی و فرهنگی از حریم فکری و اعتقادی مکتب حقه تشیع حمایت نمایید.   ۱- همکار و عضویت افتخاری مجمع جهانی شیعه شناسی از عموم ارادتمندان جهت […]

همکار افتخاری
۰۴ شهریور ۱۳۹۶

باسمه تعالی پذیرش همکار و عضو افتخاری در مجمع جهانی شیعه شناسی مجمع جهانی شیعه شناسی از عموم ارادتمندان به ساحت قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام جهت ترویج و نشر معارف اسلامی و همچنین دفاع علمی و فرهنگی از حریم فکری و اعتقادی مکتب حقه تشیع دعوت به همکاری و عضویت افتخاری در […]