صفحه آرشیو

عقايد غلات و مذمت آنها

عقاید غلات و مذمت آنها

عقاید غلات و مذمت آنها شیعیان امیرالمؤمنین علی همه، بندگان خالص حق تعالی و مطیع و فرمانبردار خداوند سبحان ـ جلّ و علا ـ و محمد ـ بنده و رسول او ـ می‌باشند و درباره علی بن ابی طالب نمی‌گویند و عقیده ندارند مگر آنچه پیغمبر درباره او فرمود.…