صفحه آرشیو

علاقه امامان علیهم السلام نسبت به شیعیان

علاقه امامان علیهم السلام نسبت به شیعیان

علاقه امامان علیهم السلام نسبت به شیعیان خلاصه پرسش چه روایتی وجود دارد که نشان دهنده علاقه ائمه به شیعیان باشد؟ پرسش چه روایتی وجود دارد که نشان دهنده علاقه ائمه به شیعیان باشد؟ پاسخ اجمالی پیروان و دوست‌داران ائمه…