صفحه آرشیو

علت عدم ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

علت عدم ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

علت عدم ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خلاصه پرسش چرا امام دوازدهم شیعیان با وجود پیروانی بسیار ظهور نکرده است اما محمد بن عبید الله ( امام دوازدهم اسماعیلی) با وجود پیروانی کمتر ظهور کرده است؟ پرسش چرا امام دوازدهم شیعه…