صفحه آرشیو

علت عدم عفو قاتل امام علی علیه السلام

علت عدم عفو قاتل امام علی علیه السلام

علت عدم عفو قاتل امام علی علیه السلام اگه عفو و گذشت خوب است چرا حضرت علی علیه السلام قاتلش را عفو نکرد؟ اتفاقا بر عکس آنچه که شما ذکر کردید امام علی علیه السلام در مورد قاتل خود فرمود: اگر من‌ زنده‌ بمانم‌ خود صاحب‌ اختیار و ولی خون‌…