صفحه آرشیو

علت عدم قبول خلافت توسط حضرت علی علیه السلام

علت عدم قبول خلافت توسط حضرت علی علیه السلام

علت عدم قبول خلافت توسط حضرت علی علیه السلام چرا امام علی علیه السلام بعد از کشته شدن عثمان، خلافت را ابتدا نمیپذیرفتند؟ مگر شما شیعیان مدعی نیستید که خلافت حق مسلم ایشان بود پس چرا رد میکردند و بعدها به اکراه پذیرفتند؟ این کار حضرت…