صفحه آرشیو

علت عزاداری روز عاشورا

علت عزاداری روز عاشورا

علت عزاداری روز عاشورا اگر عاشورا روز وصل امام حسین است پس عزاداری چرا برخی شبهه افکنان می گویند اگر امام حسین (علیه السلام) روز عاشورا پیروز شد چرا آن روز را جشن نمی گیریم؟ چرا عزاداری می کنیم؟چرا گریه می کنیم؟ آیا این همه گریه در…