صفحه آرشیو

علت محدود کردن اهل بیت به چند نفر

علت محدود کردن اهل بیت به چند نفر

علت محدود کردن اهل بیت به چند نفر چرا اهل بیت(ع) را فقط به چند نفر اختصاص می‌دهید؟ پاسخ اجمالی عمده دلیل اختصاص اهل بیت به پنج تن آل عبا؛ یعنی حضرت محمد (ص)، علی، فاطمه، حسن و حسین (ع)، روایات فراوانی است که محدثان و علمای…