صفحه آرشیو

علل غیبت امام زمان عجل الله فرجه چیست؟

علل غیبت امام زمان عجل الله فرجه چیست؟

علل غیبت امام زمان عجل الله فرجه چیست؟ غیبت امام زمان (عج)از اموری است که عقل بشر به تنهایی از کشف همه ی اسرار آن ناتوان است و پیوسته مورد سؤال قرار گرفته و فکرها را مشغول نموده است; ولی باید توجّه داشت که بر اساس برخی روایات، علّت و فلسفه…