صفحه آرشیو

علمای عصر صفویه

علمای عصر صفویه

میرزا عبدالله افندی و یادداشت های وی در باره میراث مکتوب شیعه در بحرین

ميرزا عبدالله افندي، کتابشناس و پژوهشگر بي همتاي چهار دهۀ پاياني دورۀ صفوي، از آن روي هم شخصيت جالبي دارد که وقتي يک اطلاع کتابشناسانه مي دهد، فضاي تاريخي آن را هم حفظ مي کند. براي نمونه وقتي مي نويسد که ابوعلي طوسي…

مروری اجمالی بر زندگانی آیت الله شیخ قاسم گرگری

آیت الله شیخ میرزا قاسم گرگری از عرفای گمنام آذربایجان حدود سال 1286 ه. ق در روستای لیوارجان (در شش کیلومتری گرگر علمدار) متولد شد . پدرش غفاربیگ وی را در سن چهارده سالگی برای فراگیری علم طب به تبریز آورد . پس از مدتی طبیب با مشاهده رفتار و…