مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: علما و دانشمندان

کرامت پس از مرگ

شخصیت و کرامات آیت الله قزوینی خراسانی از طلوع تا غروبآیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی خراسانی درسال ۱۳۱۸ هـ. ق درخانواده ای اهل علم

ادامه مطلب »

مرد حوزه و دانشگاه

نگاهی به زندگی آیت الله مفتحساعت ۹ صبح بود، اتومبیل ضد گلوله مثل هرروز جلوی درب توقف کرد، راننده اصرار داشت: دکتر کاش اجازه می

ادامه مطلب »