صفحه آرشیو

علم امام علی و امام حسین علیهما السلام به مرگ شان

علم امام علی و امام حسین علیهما السلام به مرگشان

علم امام علی و امام حسین علیهما السلام به مرگشان در قرآن بیان شده است که با دست خود، خودتان را به کشتن ندهید؛ چرا امام على ـ علیه‏السلام ـ یا امام حسین ـ علیه‏السلام ـ با علم به این‏که مى‏دانستند چنین حوادثى باعث مرگشان مى‏شود، باز هم از…