صفحه آرشیو

علم اولیای خدا

علم اولیای خدا

علم اولیای خدا به طور کلی انسان به گونه اى آفریده شده که از کانال هاى مختلفى مى تواند به اطلاعاتى دست یابد از جمله: ۱٫ امیال و غرایز. ۲٫ فطرت. ۳٫ عقل سلیم. ۴٫ حواس خمسه (پنج گانه). ۵٫ وراثت. ۶٫ از راه کهانت و حرکت ستارگان و … .…