صفحه آرشیو

علی ای همای رحمت

ماجرای توجه امیرالمؤمنین به شعر “علی ای همای رحمت” شهریار

ماجرای توجه حضرت علی(ع) به شعر "علی ای همای رحمت" شهریار ، خوابی که آیت الله مرعشی نجفی دیدند و در آن از شعری آگاه شدند که شهریار برای هیچکس نخوانده بود. آیت الله العظمی مرعشی نجفی بارها می فرمودند شبی توسلی پیدا کردم تا یکی از اولیای…