صفحه آرشیو

علی ربانی خلخالی

کتاب چهره درخشان قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام

چهره ی درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام (۵ جلدی) مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور: چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام شامل ۲۴۰ کرامت از آن حضرت ، نسبت به شیعیان ، اهل سنت ، مسیحیان ، کلیمیان و زرتشتیان /…